Great Wall Nepal Pvt. Ltd. - Lesgeven op scholen in Nepal

Lesgeven op scholen in Nepal

Great Wall Nepal biedt u de mogelijkheid les te geven aan leerlingen op verschillende niveaus. Als vrijwilliger zult u beslist een andere vorm van lesgeven ervaren dan dat u mogelijk gewend bent. Uiteraard gaat dit gepaard met de nodige uitdaging aangezien u een compleet verschillende culturele achtergrond heeft dan de leerlingen. Het overwinnen van deze uitdaging biedt u beslist een waardevolle en onvergetelijk ervaring.

Als vrijwilliger is het belangrijk dat u het gedrag van de kinderen vanuit verschillende perspectieven kunt bekijken. Een goede communicatie tussen u en de lokale leerkrachten is daarom nodig om misverstanden te voorkomen en uit te praten.

Als vrijwilliger kunt u assisteren bij het lesgeven in crèches, basisscholen, middelbare scholen en eventueel op hogescholen of universiteiten. As a Volunteer you can assist with teaching at pre-school, primary, lower secondary and higher secondary levels. In het lager onderwijs kan iedere vrijwilliger lesgeven in vakken zoals Engels, rekenen en lezen. Deze vakken kunnen aangevuld worden met activiteiten zoals, kunst, muziek, gymnastiek en toneel. Om in de hogere klassen van het voortgezet onderwijs les te geven is een (TOEFL) diploma vereist. Dit soort vrijwilligerswerk is dan ook meer geschikt voor bestaande leerkrachten en universitair afgestudeerden met lesbevoegdheid.

Wanneer u over de juiste papieren en ervaring beschikt kunt u ook lesgeven aan de leraren en op deze wijze waardevolle kennis op hen overdragen.

Eisen:

  • Goede Gezondheid
  • In aanmerking komen voor een toeristen visum
  • Een leraren diploma is niet vereist voor crèche, de basisschool en de onderbouw van de middelbare school.
  • Een leraren diploma is vereist voor lesgeven in de bovenbouw
  • Een universitair diploma is vereist voor het lesgeven op hoge scholen en universiteiten

» Terug naar alle programma's