Great Wall Nepal Pvt. Ltd. - Voluntourism, Introductie

 

Waarom vrijwilligerswerk in Nepal?

Nepal staat bekend als één van de mooiste en meest verscheidene landen ter wereld, met landschappen variërend van de hoge Himalaya toppen tot de laaggelegen Terai regio's. Verspreid over het land leven een groot aantal etnische groepen harmonieus samen. In totaal worden er meer dan 70 talen en dialecten gesproken en vinden er verspreid over het jaar verschillende festivals plaats.

Statistisch gezien behoort Nepal tot de armste landen van de wereld. Sociaal en economisch gezien is de bevolking onderontwikkeld door een lage alfabetiseringsgraad, armoede en een grote ongelijkheid tussen de seksen. Met name de mensen woonachtig op het platteland hebben geen toegang tot onderwijs omdat het inkomen van de ouders niet toereikend is hun kinderen naar school te kunnen sturen. Uit de meest recente statistieken blijkt dat >26 procent van de bevolking onder de armoede grens leeft. Dit betekent dat zij minder dan $240 per jaar verdienen. Met namen dit deel van de bevolking heeft geen toegang tot medische faciliteiten en educatie. Ondanks pogingen van de centrale overheid de armoede te verlichten, slaagt ook zij er niet in iedereen in de stedelijke en plattelandse gebieden toegang te geven tot deze basis levensbehoeften.

 

Waarom vrijwilligerswerk via ons?

Iedereen op aarde leeft onder dezelfde hemel. Een van de kernwaarden van de mensheid is het geloof dat iedereen recht op bestaan heeft en alle mensen gelijk zijn. In werkelijkheid is er een groot onderscheid tussen het leven in de westerse wereld en de ontwikkelingslanden, zoals Nepal. In Nepal leeft 26 procent van de bevolking onder de armoedegrens en ontbreekt het velen aan gezondheidszorg, onderwijs en in schrijnende gevallen zelfs voeding voor de kinderen. Met het aanbieden van vrijwilligerstoerisme (Voluntourism) streven wij ernaar de toeristen bewust te maken van deze enorme verschillen en er zorg voor te dragen dat de toerisme-inkomsten ook bij de lokale ontwikkelingsorganisaties en bevolking terechtkomen.

Great Wall Nepal werkt met vele organisaties binnen en buiten de Kathmandu Vallei samen. Deze organisaties werken in de zorg, natuurbehoud, het onderwijs en vele andere velden. Binnen deze organisaties is een grote behoefte aan (buitenlandse) mankracht en kennis. Great Wall Nepal bidet u aanvullend op het vrijwilligerswerk inzage in de locale cultuur door middel van "homestay" en culturele uitwisselingsprogramma's.

Wij garanderen u dat u bij ons een veilig, verrijkend en voldoeninggevend gevoel zult overhouden aan het door u gedane vrijwilligerswerk. Uw "werk" kan het leven van de lokale bevolking aanzienlijk verbeteren. Los hiervan bieden wij aan al onze vrijwilligers onze overige rondreizen, trektochten etc. tegen een (sterk) gereduceerd tarief aan.

 

Wat onderscheidt ons?

 

  • Het vrijwilligers toerisme is ontwikkeld vanuit het oogpunt om de lokale bevolking die onder de armoede grens leeft te helpen.
  • Deze bijzondere vorm van toerisme wordt geleid door Nepali en buitenlandse professionals die een gedegen kennis hebben van deze speciale vorm van toerisme.
  • Great Wall Nepal gelooft dat het concept van Duurzame Ontwikkeling erop gericht is te focussen op ontwikkeling van de lokale bevolking en de natuur.
  • Great Wall Nepal biedt vrijwilligerswerk aan in verschillende velden, afhankelijk van uw voorkeur. Wij helpen u graag bij het vinden van het meest passende vrijwilligerswerk.
  • Great Wall Nepal heeft een volledig transparante boekhouding met betrekking tot de bijdrage die wij leveren. Tijdens of na uw reis wordt u altijd geïnformeerd over de bijdrage die wij door middel van uw boeking hebben kunnen leveren.
  • Great Wall Nepal kan al dan niet tegen betaling stages aanbieden bij instellingen waarmee wij samenwerken.

 

» Klik hier om onze programma's te bekijken