Great Wall Nepal Pvt. Ltd. - The Team

 

ONS TEAM

Great Wall Nepal bestaat wordt geleid door de Raad van Bestuur, bestaande uit drie leden met ieder hun eigen veld van specialisme.

 

Anir

Anir Prasad Kaystha is een actief lid van de Raad van Bestuur van Great Wall Nepal en is daarbinnen mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van duurzame toerisme ontwikkelingen en ook speelt hij ene belangrijke rol bij het omzetten van deze ideeën naar praktische zaken.

Mr. Anir Prasad Kayastha is een almuni van de NHTV in Breda, tijdens zijn opleiding heeft hij zich gespecialiseerd in duurzame toerisme ontwikkeling. Mr. Anir heft reeds eerder een BA (Bachelor in Arts) in Nepal behaald. Na het afronden van zijn studie heeft hij zijn tijd toegeweid aan een lokaal project wiens doel het was het lokaal toerisme te promoten en concepten zoals “home stay” onder aandacht van de lokale bevolking te brengen. Gedurende zijn studie heeft Mr. Anir grote theoretische kennis opgedaan door actief deel te nemen aan seminars en discussies. Zijn afstudeer scriptie handelde over de factoren die toerisme ontwikkelingen in Bhaktapur tegengaan. Praktische ervaring heeft hij opgedaan tijdens zijn stage bij een van Nepal’s grootste touroperators, Yeti Travels.

 

Bed

Bed Prasad Uprety is tevens lid van de Raad van Bestuur en is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en groei van Great Wall Nepal. Ook is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe pakket reizen die gebaseerd zijn op het principe van duurzaam toerisme.

Mr. Bed Prasad Uprety heeft zich tijdens zijn studie verdiept in duurzaam toerisme wat ten uiting kwam in zijn scriptie onderzoek naar Duurzame Toerisme Ontwikkeling en Gemeenschaps Welvaart in Shivapuri National Park, Nepal. Mr. Bed heeft zijn internationale diploma op de NHTV in Breda gehaald en is afgestudeerd in de specialisatie “Duurzaam Toerisme”. Mr. Bed Prasad heeft reeds twee jaar in het toerisme gewerkt alwaar hij zich bezig hield met het ontwikkelen van nieuwe pakketreizen.

 

Rudy

Rudy van Bruggen is het laatste lid van de Raad van Bestuur en is verantwoordeljk voor alle Marketing gerelateerde zaken, zoals de website, advertenties, online-marketing etc. Hij is tevens de contact persoon voor alle Europese reizigers en touroperators die geïnteresseerd zijn in het aanbod van Great Wall Nepal.

Mr. van Bruggen BBA is een afgestudeerd NHTV'er in de richting van International Tourism Management and Consultancy. Hij heeft zijn studie afgerond met een scriptie over het toerisme potentieel van Assam, India. Een uitvoerig veldonderzoek aldaar vormde de basis voor zijn scriptie.

Tijdens zijn stage in Suriname heeft Mr. van Bruggen veel praktische ervaring opgedaan. Doel van de stage was het ontwikkelen van een kleinschalig toerisme project waarbij duurzaamheid en ontwikkeling van de lokale gemeenschap centraal stonden. Deze opdracht werd uitgevoerd voor een lokale NGO(PAS) en de UNDP.

Tijdens en na zijn studie heeft hij bij een onderzoeksbureau voor verkeer en toerisme gewerkt waar hij de verantwoordelijkheid het voor de coördinatie en voortgang van de projecten. Direct na het afronden van zijn studie was hij verantwoordelijk voor de coördinatie van het grootste landelijke onderzoek in het openbaar vervoer in Nederland, de OV-Klantenbarometer.